Ανταλλακτικά Αεροσυμπιεστών - Μοτέρ τριφασικά

ΑΤ 90 L

ΑΤ 90 L
Μοτέρ Αεροσυμπιεστή Aquila
3,0hp / 3000rpm / 230/400v-50hz
αλουμινίου
ΙΕ1
Β3
IP54
class F (155 Co)
made in EU

Διαστάσεις

ΑΤ 90 L

ΑΤ 90 L
Μοτέρ Αεροσυμπιεστή Aquila
4,0hp / 3000rpm / 230/400v-50hz
αλουμινίου
ΙΕ1
Β3
IP54
class F (155 Co)
made in EU

Διαστάσεις

ΑΤ 100 L

ΑΤ 100 L
Μοτέρ Αεροσυμπιεστή Aquila
5,5hp / 3000rpm / 400/690v-50hz
αλουμινίου
ΙΕ1
Β3
IP54
class F (155 Co)
made in EU

Διαστάσεις

ΑΤ 112 M

ΑΤ 112 M
Μοτέρ Αεροσυμπιεστή Aquila
7,5hp / 3000rpm / 400/690v-50hz
αλουμινίου
ΙΕ1
Β3
IP54
class F (155 Co)
made in EU

Διαστάσεις

ΑΤ 132 S

ΑΤ 132 S
Μοτέρ Αεροσυμπιεστή Aquila
10,0hp / 3000rpm / 400/690v-50hz
αλουμινίου
ΙΕ1
Β3
IP54
class F (155 Co)
made in EU

Διαστάσεις

ΑΤ 160 M

ΑΤ 160 M
Μοτέρ Αεροσυμπιεστή
15,0hp / 3000rpm / 380/660v-50hz
μαντεμένιο
IP44
class Β

Διαστάσεις

  • alysopriona